atmosféricas de CO2

Febrero 2019

411.75
partes por millón (ppm)

Observatorio de Mauna Loa, Hawai (NOAA-ESRL)

da preliminarta lanzado 5 de marzo de 2019